افتخار آفرینی نشریه دامِستیک انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در جشنواره دورن دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران

افتخار آفرینی نشریه دامِستیک انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در جشنواره دورن دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ امروز 28 بهمن 1399 برگزیدگان جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران که در بازه زمانی خرداد 1398 تا آبان 1399 آثار خود را منتشر کرده بودند، منتشر شد.  

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ در بازه زمانی ذکر شده، 107 اثر توسط دبیرخانه جشنواره دریافت و پس از داوری تعداد 20 اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر معرفی و از آن‌ها تقدیر شد. در میان 20 اثر برگزیده و شایسته تقدیر، نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران به عنوان نشریه برگزیده معرفی شده است. همچنین در این گزارش عنوان شده است که آثار برگزیده و شایسته تقدیر به جشنواره بین‌المللی حرکت ارسال و با اهدای جوایز و لوح سپاس از آن‌ها تقدیر خواهد شد.

این موفقیت علمی و درخشش را به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و همکاران محترم انجمن ‌علمی- دانشجویی و تمامی اعضای نشریه دامستیک گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران تبریک عرض می‌نماییم.

لینک‌های مرتبط:

https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/116