رئیس جدید ایستگاه تحقیقاتی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.

رئیس جدید ایستگاه تحقیقاتی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ با حکم دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر مهدی گنج خانلو عضو هیئت علمی گرایش تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی، به مدت دو سال به عنوان رئیس ایستگاه آموزشی- پژوهشی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض می‌نماید. امید است در سایه الطاف الهی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه هرچه بیشتر گروه و دانشگاه باشیم.

انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

لینک‌های مرتبط:

https://utcan.ut.ac.ir/fa/news/14928