مدیر جدید گروه آموزشی مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران منصوب شد

مدیر جدید گروه آموزشی مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران منصوب شد

با حکم دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر ابوالفضل زالی عضو هیئت علمی گرایش تغذیه دام، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.

 

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض می‌نماید. امید است در سایه الطاف الهی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه هرچه بیشتر گروه و دانشگاه باشیم.

 

انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران