پذیرش سردبیر و مدیر مسئول سابق نشریه دامستیک به عنوان دانشجوى دکترى در دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى

پذیرش سردبیر و مدیر مسئول سابق نشریه دامستیک به عنوان دانشجوى دکترى در دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى

قبولی جناب آقای على اصغر خلیلى، سردبیر و مدیر مسئول سابق نشریه دامستیک و دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژى دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى را به ایشان تبریک عرض می‌نماییم و برای ایشان در ادامه مراحل تحصیل و زندگی موفقیت و سلامتی را از خداوند متعال خواستاریم.

 

انجمن علمی- دانشجویی علوم دامی و اعضای هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک دانشگاه تهران