دامستیک در آخرین دوره از دهۀ دوم فعالیت خود، ساختار علمی ترویجی به خود می‌گیرد

دامستیک در آخرین دوره از دهۀ دوم فعالیت خود، ساختار علمی ترویجی به خود می‌گیرد

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمى- دانشجویى گروه علوم دامى پردیس کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران، شماره اول (١٦ پیاپى) دوره بیستم نشریه دامستیک با طراحى و ساختارى مطابق با نشریات استاندارد علمی- ترویجی منتشر خواهد شد.

دبیر کمیته رسانه و نشریات عنوان کرد، با دریافت مجوز علمی- ترویجی (حرفه‌ای) از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، نشریه دامستیک با حضور داوران و اعضای تحریریه به سمت هرچه بهتر شدن کیفیت محتوی علمی خواهد رفت. همچنین در جلسه کارگروه تخصصى نشریه مقرر شد که تغییراتى متناسب با یک نشریه علمى- ترویجى (حرفه‌اى) در طراحى نشریه لحاظ شود. این تغییرات شامل طراحى جلد نشریه، ساختار صفحات داخلی و طراحى مقالات و مطالب خواهد بود. تلاش شده است که تغییرات اعمال شده متناسب با جدیدترین استانداردهاى علمى نشریات باشد. هدف اعضای تحریریه در نشریه دامستیک، ترویج یافته‌های علمی در قالبی استاندارد و معتبر است.

وی همچنین از فعال‌شدن بخش "مقالات آماده انتشار" بر روى سایت نشریه به آدرس Domesticsj.ut.ac.ir از اول مرداد ماه خبر داد؛ هدف از راه اندازی این بخش آن است که اساتید، دانشجویان، متخصصان و فعالان صنعت دام و طیور و رشته‌هاى مرتبط بتوانند جدیدترین مقالات و گزارش‌هاى علمى پذیرفته شده در نشریه دامستیک را از این بخش پیگیرى نمایند.