کارگاه آموزشی پرورش کرم ابریشم به همت انجمن علمی -دانشجویی علوم دامی برگزار شد

کارگاه آموزشی پرورش کرم ابریشم به همت انجمن علمی -دانشجویی علوم دامی برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی پرورش کرم ابریشم با هدف ترویج اشتغال‌زایی در جامعه و مهارت افزایی دانشجویان، پنج‌شنبه 21 آذر 1398 برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، مهندس امید احمدی صنوبری، دانشجوی دکتری تخصصی علوم دامی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به تدریس پرداخت. کارشناس فنی پرورش کرم ابریشم، تدریس در سازمان‌های جهاد کشاورزی، نظام‌مهندسی و دانشگاه علمی کاربردی، نوغاندار نمونه استان خراسان رضوی و تألیف کتاب اصول نوغانداری ازجمله مهم‌ترین سوابق ایشان در حوزه پرورش کرم ابریشم است.

از مهم‌ترین مباحثی که در این کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت به آن‌ها پرداخته شد می‌توان به سابقه پرورش کرم ابریشم در ایران و جهان، نژادهای کرم ابریشم و چرخه زندگی آن‌ها، اصول آماده‌سازی و پرورش کرم ابریشم جوان، تغذیه و پرورش کرم ابریشم بالغ و برداشت پیله، اصول بهداشتی در پرورش کرم و برداشت پیله، تجهیزات موردنیاز در پرورش کرم و برداشت پیله و توجیه اقتصادی این حرفه اشاره کرد.

در پایان کارگاه آموزشی، کتاب اصول نوغانداری نوشته امید احمدی صنوبری، از طرف انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران به شرکت‌کنندگان اهدا شد؛ همچنین به شرکت‌کنندگان پس از گذراندن امتحان علمی این دوره، گواهی معتبر اعطا شد. لازم به ذکر است که تمامی حاضران، این کارگاه آموزشی را عالی و خوب ارزیابی کردند.

نویسنده خبر: علی‌ اصغر خلیلی