ژنتیک و اصلاح دام

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

نام کتاب: ژنتیک و اصلاح دام
مؤلف: دکتر فرهنگ فاتحی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
سال چاپ: 1394
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 350