شرکت تعاونی دانش‌بنیان کیمیا دانش الوند | پرشیافَت؛ پودر چربی‌های مخصوص دام، طیور، آبزیان و اسب |

نوع مقاله : تبلیغات (حامی مالی)

چکیده

پرشیآمین؛ منبع نیتروژن غیر پروتئینی (NPN) آهسته رهش ویژه تغذیه نشخوارکنندگان