نرم‌افزار تخصصی رشته‌های دامپزشکی و علوم دامی AS

نوع مقاله : نرم‌افزار

نویسنده

دانش آموخته‌ کارشناسی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

AS مخفف کلمه‌ی Animal Science و شامل دیکشنری تخصصی 300′1 کلمه‌ای همراه با امکان جستجوی فارسی و انگلیسی کلمات و همچنین شامل دروس تخصصی رشته‌های دامپزشکی و علوم دامی می‌باشد که برای اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به این رشته‌ها آماده گردیده است. از این نرم‌افزار می‌توان در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های دامپزشکی و علوم دامی نیز استفاده کرد.