ارتباط دانشگاه و صنعت؛ نیاز اساسی جامعه

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دکتر حسن مهربانی یگانه، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در تاریخ 9 آذر 1398 در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان کرد که در بحث تکنولوژی، هم دانشگاه‌ها و هم صنعت در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نقش دارند. در دنیا دو نوع از کشورها وجود دارد: یا با خلاقیت خود، محصول جدیدی را تولید کرده و به بازار ارائه می‌دهند و یا اینکه از محصولات دیگر کشورها کپی‌برداری کرده و آن را به بازار عرضه می‌کنند. برای مثال کشور چین در بخش دوم به موفقیت‌های فراوانی دست یافته است.