از مدیریت سازمانی تا پژوهش‌های دامی | گفت‌وگو با دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی، عضو هیئت ‌علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مصاحبه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دکتر سید رضا میرائی آشتیانی، پس از بازنشسته شدن دکتر محمود شیوازاد، باسابقه‌ترین عضو هیئت ‌علمی فعال در گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می‌باشند. ایشان در طول دوران خدمت خود سمت‌های مدیریتی بسیار زیادی را پیوسته بر عهده داشته و در کنار این مسئولیت‌ها، سعی داشتند تا با انجام پژوهش‌های کاربردی با همکاری سایر اعضای هیئت ‌علمی، هم به صنعت دامپروری کشور خدمت نمایند و هم دانشجویان تحت نظر خود را به‌درستی برای ورود به جامعه آماده سازند. برای آشنایی بیشتر در این شماره از نشریه دامستیک به پای صحبت‌های ایشان نشستیم.