نویسنده = مرادپاشا اسکندری نسب
مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 14-23

10.22059/domesticsj.2022.345026.1099

معین تاند؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی