نویسنده = ���������� ���������� ����������
کشتار مرغ و مراحل آن در کشتارگاه‌های ایران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 50-53

ملیکا ستوده ئیان


بررسی نقش ژنتیکی و فیزیولوژیکی ژن لپتین با صفات عملکردی و تولیدمثلی در دام‌های اهلی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 35-41

10.22059/domesticsj.2020.76399

وحید دهقانیان ریحان؛ فرزاد غفوری؛ ملیکا ستوده ئیان؛ افشین سیفی جمادی