عضو تیم تخصصی و داوری نشریه دامستیک "دانشجوی برتر بین الملل" دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران شد.

عضو تیم تخصصی و داوری نشریه دامستیک "دانشجوی برتر بین الملل" دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ در جشنواره بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران که در تاریخ 29 بهمن 1399 امسال با توجه به شرایط بحران ویروس کرونا به شکل ویژه‌ای برگزار شد، از آقای افشین سیفی جمادی دانش آموخته دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی برتر بین‌اللمل تقدیر شد.

لازم به ذکر است که این جشنواره در جهت هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی و انعکاس تلاش‌های جامعه دانشگاهی و نیز دانشجویان و استادان بین‌المللی داخل و یا خارج از کشور به منظور حضوری پویا در عرصه بین‌المللی از سال ۱۳۹۸ به‌ صورت مشترک با همکاری دو دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک و اعضای انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران انتخاب شایسته ایشان را تبریک عرض می‌نماید و برای همه‌ی منتخبین آرزوی موفقیت دارد.

لینک‌های مرتبط:

https://ut.ac.ir/fa/news/14912