انتخاب عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک به عنوان مدرس دانشگاه

انتخاب عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک به عنوان مدرس دانشگاه

به گزارش انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران، سرکار خانم شهگل رهبری عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک و دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور دانشگاه تهران، به عنوان مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران توسط هیئت اجرایی جذب مدرسین دانشگاه تأیید صلاحیت و انتخاب شد.

هیئت تحریریه نشریه دامستیک، این انتخاب شایسته را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان را خواستار است.