نویسنده = افشین سیفی جمادی
تعداد مقالات: 2
1. An introduction to in vitro embryo production and some of its widely used words and expressions

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 59-61

افشین سیفی جمادی


2. بررسی نقش ژنتیکی و فیزیولوژیکی ژن لپتین با صفات عملکردی و تولیدمثلی در دام‌های اهلی

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 35-41

10.22059/domesticsj.2020.76399

وحید دهقانیان ریحان؛ فرزاد غفوری؛ ملیکا ستوده ئیان؛ افشین سیفی جمادی