نویسنده = ������������ ��������
تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 37-40

10.22059/domesticsj.2020.299296.1026

جلیل درستی؛ احمد زارع شحنه؛ اردشیر نجاتی جوارمی


انواع توکسین‌ها و مضرات آن‌ها

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-42

جلیل درستی


انواع توکسین و مضرات آن ها

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 24-26

جلیل درستی