نویسنده = جلیل درستی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 37-40

10.22059/domesticsj.2020.299296.1026

جلیل درستی؛ احمد زارع شحنه؛ اردشیر نجاتی جوارمی


3. انواع توکسین‌ها و مضرات آن‌ها

دوره 19، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-42

جلیل درستی


4. انواع توکسین و مضرات آن ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 24-26

جلیل درستی